Wybierz pytanie na które odpowiedź Cię interesuje i kliknij na kółko z "Odp.". Zostaniesz przekierowany do strony z odpowiedzią!

Pytanie 1: Chciałbym się zapisać na kurs języka migowego, na co trzeba zwracać uwagę, żeby nie mieć poczucia „wyrzuconych pieniędzy”?

Pytanie 2: Czy tylko zaświadczenia wydawane przez Polski Związek Głuchych są ważne i honorowane przez instytucje publiczne?

Pytanie 3: Czy uznajecie kwalifikacje i certyfikaty wydane przez inne firmy lub organizacje, gdy ktoś chce kontynuować naukę u was?

Pytanie 4: Czy wykładowca języka migowego musi być jednocześnie tłumaczem?

Pytanie 5: Żeby dobrze posługiwać się PJM (polskim językiem migowym), trzeba zacząć od SJM (systemu językowo-migowego). Czy to prawda?

Pytanie 6: Jak ocenić czy uczestniczę w kursie PJM czy SJM?

Pytanie 7: Czy w związku z powyższymi odpowiedziami powinniśmy się uczyć tylko PJM, a SJM nie?

Pytanie 8: Ile czasu potrzebuję, żeby nauczyć się polskiego
języka migowego? Czy wystarczy 60, 70 godzinny kurs?

Pytanie 9: Czy firmy i stowarzyszenia nauczające PJM mogą działać tylko na określonym terenie? Czy jest jakaś rejonizacja firm szkolących?

Pytanie 10: Czy na egzaminy dla tłumaczy języka migowego trzeba jechać do Warszawy?

Pytanie 11: Czy muszę mieć jakieś specjalne kwalifikacje lub wykształcenie żeby zostać tłumaczem PJM?

Pytanie 12: Jak wasze kursy mają się do kursów na T1 i T2 organizowanych przez  Polski Związek Głuchych?

Pytanie 13: Czy w klasyfikacji zawodów i specjalności jest wpisany zawód: tłumacz języka migowego?

Pytanie 14: Czy państwa Certyfikaty i Dyplomy trzeba odnawiać jak to ma miejsce w Polskim Związku Głuchych?