Skorzystaj z dofinansowania z PFRON do kursu PJM i ucz się razem z nami polskiego języka migowego! Kliknij na logo PFRON, żeby zapoznać się z rozporządzeniem.

Logo-PFRON.png

Ogólna instrukcja do wniosków PFRON 

Pobierz INSTRUKCJĘ wypełnienia wniosku na kursy PJM w roku 2021 prowadzone  oraz współprowadzone przez Towarzystwo "GEST".

Wnioski do kursów PJM w Poznaniu, 2021 r.

Pobierz wzór wniosku nr 1 do PFRON na kursy PJM w Poznaniu.
(Dla osób z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór wniosku nr 2 do PFRON na kursy PJM w Poznaniu.
(Dla krewnych osób z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór wniosku nr 3 do PFRON na kursy PJM w Poznaniu.
(Dla osób mających kontakt z osobami z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór ZAŚWIADCZENIA od pracodawcy.

Pobierz wzór pisma PODPISANIE UMOWY POZA SIEDZIBĄ PFRON.

Wnioski do kursów PJM w Gorzowie Wlkp., 2021 r.

Pobierz wzór wniosku nr 1 do PFRON na kursy PJM w Gorzowie Wlkp.
(Dla osób z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór wniosku nr 2 do PFRON na kursy PJM w Gorzowie Wlkp.
(Dla krewnych osób z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór wniosku nr 3 do PFRON na kursy PJM w Gorzowie Wlkp
Dla osób mających kontakt z osobami z problemami komunikacyjnymi)

Wnioski do kursów PJM w Świdnicy, 2021 r.

Pobierz wzór wniosku nr 1 do PFRON na kursy PJM w Świdnicy.
(Dla osób z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór wniosku nr 2 do PFRON na kursy PJM w Świdnicy.
(Dla krewnych osób z problemami komunikacyjnymi)

Pobierz wzór wniosku nr 3 do PFRON na kursy PJM w Świdnicy.
(Dla osób mających kontakt z osobami z problemami komunikacyjnymi)