Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku. Kursy polskiego języka migowego prowadzimy od ponad 10 lat. 

W skład naszego zespołu wchodzą zarówno Głusi jak i słyszący lektorzy. Wszyscy są certyfikowanymi wykładowcami posiadającymi dyplomy, certyfikaty oraz świadectwa, które potwierdzają kwalifikacje, nie tylko wykładowcy ale również tłumacza polskiego języka migowego. W związku z tym, do nauczania podchodzimy bardzo profesjonalnie stawiając na jakość.

Jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy 5 stopniowe kursy z języka migowego, od poziomu A1 do poziomu C2, których łączna ilość godzin wynosi 350, po 70 godzin na każdy poziom. Programy nauczania są naszą autorską własnością i cechuje je innowacyjne podejście do języka.

Posiadamy znaczny dorobek wydawniczy. Oprócz Platformy edukacyjnej MIGAJ.EU oraz aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM wydaliśmy wiele książek do nauki polskiego języka migowego. Opublikowaliśmy też wiele artykułów na temat języka migowego.

Wielu uczestników naszych kursów pracuje dzisiaj jako tłumacze i wykładowcy polskiego języka migowego, co potwierdza naszą wysoką jakość nauczania.

Nasze kursy i szkolenia prowadzimy nie tylko na wolnym rynku, ale również w szkołach policealnych na wyższych uczelniach. Przeszkoliliśmy już ponad 2000 osób na różnych poziomach kształcenia. Nasi wykładowcy prowadzili kursy dla pracowników m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), urzędów pracy, pracowników wielu urzędów miast i starostw, ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i studentów oraz członków wielu organizacji pozarządowych.

Zrealizowaliśmy wiele projektów (EFS POKL, PFRON itp.) których celem było m.in. nauczanie języka migowego. Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem naszych uczestników. W kwestii organizacji kursów języka migowego współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. W latach 2012-2014 współpracowaliśmy z The European Union of the Deaf (EUD) oraz niemieckim stowarzyszeniem tłumaczy języka migowego z Zwickau.

Na naszych kursach gośćmi specjalnymi są osoby G/głuche, które są native singerami, czyli natywnymi użytkownikami polskiego języka migowego. Pomagamy też naszym uczestnikom nawiązać kontakt z organizacjami zrzeszającymi osoby G/głuche.